W umowach i generalnie w biznesie często można spotkać się z określeniem „tajemnica handlowa”. W polskim prawie nie znajdziemy definicji tajemnicy handlowej. Jest natomiast definicja tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czym zatem jest tajemnica handlowa?

Zgodnie przepisem z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Przez tajemnice handlowe najczęściej w praktyce rozumie się informacje typu „koszt/cena”, informacje o klientach i ich potrzebach, źródłach zaopatrzenia, kontakty, listy klientów i tym podobne. Informacje te nie zostały wymienione w definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że są nią objęte. Po prostu są to te „inne informacje posiadające wartość gospodarczą”.

Trade secrets

Trochę zamieszania wprowadza zapewne angielskie określenie trade secrets. Dosłowne tłumaczenie tego określenia to tajemnice handlowe, ale powinno się je tłumaczyć jako tajemnica przedsiębiorstwa. Trade secrets to nie tylko tajemnice handlowe, ale również pozostałe informacje, które w naszym systemie prawnym objęte są prawem tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zdjęcie: tashatuvango, fotolia

Bądź na bieżąco!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji o nowościach, produktach, usługach, promocjach i ofertach bloga Tajemnica Przedsiębiorstwa.

Wiadomości wysyłam nieczęsto, a Twoje dane będą u mnie bezpieczne.

Zapisałeś się, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i potwierdź chęć otrzymywania moich listów.