Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami (B2B)

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami (B2B)

Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami, znany też jako zakaz konkurencji B2B, jest bardzo mylącym określeniem. Jest workiem, do którego wrzuca się każdą tego typu umowę, jakby był tylko jej jeden rodzaj.

Tymczasem, w przeciwieństwie do precyzyjnie uregulowanej umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem, prawo praktycznie nie reguluje umowy o zakazie konkurencji między przedsiębiorcami.

(więcej…)
Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji – jak ustalić jej wysokość oraz obniżyć w razie sporu

Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji – jak ustalić jej wysokość oraz obniżyć w razie sporu

Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji budzi duże emocje, zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. I słusznie, gdyż w razie naruszenia zakazu konkurencji, kara umowna bardzo ułatwia dochodzenie roszczeń.

Forrest Gump powiedział, że widział wszystkie rodzaje deszczu. Przez moje ręce przeszło tyle umów o zakazie konkurencji, że mógłbym powiedzieć, że wiedziałem już wszystkie rodzaje kar umownych. Oczywiście, żaden prawnik czegoś takiego nie powie. Coraz rzadziej jednak podnosi mi się brew ze zdziwienia. Częściej za to podnosi mi się ciśnienie, gdy widzę bezsensowny zapis. Ale do rzeczy. (więcej…)

Kancelaria prawna w Katowicach a sprawa o zakaz konkurencji lub tajemnicę przedsiębiorstwa w Warszawie, Wrocławiu lub Krakowie?

Kancelaria prawna w Katowicach a sprawa o zakaz konkurencji lub tajemnicę przedsiębiorstwa w Warszawie, Wrocławiu lub Krakowie?

Odebrałem niedawno telefon od klienta z Bydgoszczy. Czy to, że mam kancelarię prawną w Katowicach stanowi jakiś problem, jeżeli sprawa toczy się gdzie indziej? Czy podejmę się prowadzenia sprawy w Warszawie?

(więcej…)

Co z tą karą umowną za naruszenie zakazu konkurencji?

Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji jest zryczałtowanym odszkodowaniem, oderwanym od faktu poniesienia szkody i jej wysokości, należnym pracodawcy za sam fakt naruszenia zakazu konkurencji przez pracownika (art. 484 k.c.).

Jest doskonałym narzędziem do ułatwiania sobie życia. Nie musisz wykazywać faktu poniesienia szkody, jej wysokości, ani związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem zakazu konkurencji, a szkodą poniesioną przez pracodawcę.

Wystarczy, że wykażesz sam fakt naruszenia zakazu konkurencji. Żadnych skomplikowanych dowodów, faktur, biegłych sądowych itp.

Jednym słowem – „full wypas”.

Jest taka scena w filmie Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki. Na Harrisona Forda wyskakuje facet z maczetą i pięknie wywija nią ósemki w powietrzu. Jak Wołodyjowski. Pewnie uczył się tego latami. Harrison wyciąga rewolwer i załatwia sprawę.

Tak samo jest z karą umowną. Bez żadnej finezji, po prostu odstrzeliwujesz gościa z maczetą.

Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania umowy o pracę

Odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy jest tak zwaną odpowiedzialnością pracowniczą. Podlega zasadom Kodeksu pracy i stosowanie kary umownej za naruszenie takiego zakazu jest niedopuszczalne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r., I PKN 549/01).

Mimo to pracodawcy często zastrzegają karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania umowy o pracę. Zapis taki jest nieważny.

Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy 

Nie ma natomiast przeszkód, by stosować karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Sąd Najwyższy wielokrotnie potwierdzał możliwość stosowania kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jedynym ograniczeniem jest tu wysokość kary umownej, która powinna być odpowiednia do wysokości potencjalnej szkody oraz odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.

Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule: Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji – jak ustalić jej wysokość

.

[FM_form id=”4″]