Zakaz konkurencji dla programisty–na co zwrócić uwagę?

Zakaz konkurencji dla programisty–na co zwrócić uwagę?

Zakaz konkurencji dla programisty, czy też szerzej mówiąc, w branży IT, zależy od formy współpracy.

Naturalnie, w pierwszej kolejności przychodzi na myśl umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, ale praktyka w branży pokazuje, że programistów, informatyków i specjalistów IT, z reguły zatrudnia się na podstawie umowy B2B, czyli tak zwanego samozatrudnienia.

W innych artykułach na moim blogu omówiłem szczegóły związane zarówno z umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jak i w umowie B2B. W tym artykule skupię się na tym, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli jesteś programistą lub innym specjalistą IT i zawierasz umowę o zakazie konkurencji. 

Więcej:

Umowa o zakazie konkurencji. Wszystko co chcesz wiedzieć.

Zakaz konkurencji B2B

Spis treści

Na co zwrócić uwagę w umowie o zakazie konkurencji z programistą?

Dlaczego firmy IT stosują zakaz konkurencji w umowach z programistami

Co oznacza działalność konkurencyjna w IT

Czas trwania zakazu konkurencji

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Kara umowna i odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji

Tajemnica przedsiębiorstwa, czyli obowiązek zachowania poufności informacji

Na co zwrócić uwagę w umowie o zakazie konkurencji z programistą?

Zacznę od tego, że programiści z którym rozmawiam, z reguły są świadomi mocy zakazu konkurencji i jeżeli się na niego godzą, to w konkretnym, wystarczającym dla zamawiającego zakresie. Niestety zdarzają się też takie umowy, w których zakres zakazu konkurencji nie jest precyzyjnie oznaczony, a to powoduje poważne problemy przy zmianie pracy. Zwłaszcza jeżeli pracodawca (zamawiający) jest dużą firmą, np. software house działającym w wielu branżach. Używam słowa „pracodawca” nieco dla uproszczenia, ale również z tego powodu, że Wy go najczęściej używacie, mimo że nie współpracujecie na podstawie umowy o pracę, a w oparciu o samozatrudnienie, czyli umowę B2B. W umowie zapewne taki „pracodawca” jest nazywany zleceniodawcą lub zamawiającym.

Dlaczego firmy IT stosują zakaz konkurencji w umowach z programistami

Firmy zatrudniające programistów i specjalistów IT (dalej będę pisał o programistach, ale wiadomo, o co chodzi), mają jeden wspólny problem. Chcą zabezpieczyć się przed tym, by programista przy okazji zmiany pracy nie przejął klienta, dla którego pracuje, albo jeszcze gorzej, kilku klientów. Jest to realny problem, jeżeli programista jest dedykowany do projektu dla konkretnego klienta, zna jego potrzeby, pracuje nad jego programem, systemem, stroną internetową lub aplikacją od dłuższego czasu. Odejście takiego programisty bezpośrednio do klienta, albo do innej firmy, która dla niego świadczy lub może świadczyć usługi, to często utrata konkretnych pieniędzy. Oczywiście, nie jest to jedyne zagrożenie związane z odejściem, ale za to najczęstsze.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie zakazu konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Co oznacza działalność konkurencyjna w IT

Zakazem konkurencji można zakazać tylko prowadzenia działalności konkurencyjnej (w różnych formach) oraz pracy albo świadczenia usług na rzecz konkurenta.

To, jak szeroko należy rozumieć działalność konkurencyjną, określa umowa. Jeżeli nie skupimy się na tym zapisie, to może się okazać, że działalność konkurencyjna będzie oznaczała całą działalność pracodawcy (zamawiającego), a w konsekwencji zakres zakazu konkurencji będzie bardzo szeroki. Jako przykład podam firmę produkującą oprogramowanie dla wielu branż albo software house, który działa w wielu branżach i obsługuje wielu klientów. Jeżeli nie ograniczymy zakresu działalności konkurencyjnej, będzie to najczęściej oznaczało, że nie możemy działać lub pracować nawet w ubocznym, niewielkim dla naszego pracodawcy, obszarze rynku. 

Warto więc na etapie podpisywania umowy skupić się na tym, jak należy rozumieć działalność konkurencyjną, czyli gdzie nie możemy pracować lub prowadzić działalności.

Trzeba oczywiście uwzględnić interes pracodawcy, niemniej dobrze jest to zrobić w taki sposób, by zakaz konkurencji nie „wyciął” nas z rynku. Z drugiej strony, solidny pracodawca w tej branży sam rozumie, że szeroki zakaz konkurencji nie zachęca do nawiązania współpracy, natomiast precyzyjny, zabezpieczający konkretne interesy zakaz konkurencji, jest całkowicie wystarczający.

Jak więc ograniczyć zakres działalności konkurencyjnej? Poprzez wskazanie konkretnych klientów, firm, branży, technologii programowania lub terytorium. W wielu wypadkach będzie to wystarczające, by należycie chronić interes pracodawcy, a z drugiej strony akceptowalne dla samozatrudnionego programisty. 

Czas trwania zakazu konkurencji

No cóż. Tutaj mamy naprawdę różne rozwiązania, chociaż najczęściej widzę zakazy trwające rok. Z punktu widzenia pracodawcy, powinien to być taki okres, który zapewni mu czas na skuteczne zastąpienie programisty, tak, by jego przewaga polegająca na znajomości programu lub systemu, na którym pracuje u klienta, a także na relacjach z klientem, została zniwelowana. Z punktu widzenia pracownika IT, oczywiście czym krótszy zakaz, tym lepszy. Wszystko zależy od okoliczności, może się okazać, że sześć lub kilka miesięcy jest tu wystarczające. W każdym razie jest to punkt w umowie, na którym warto się chwilę zatrzymać.

Odszkodowanie za zakaz konkurencji

Zażywszy, że zakaz konkurencji w IT często opiera się na relacjach B2B, może on być nieodpłatny, i taka wersja przeważa. Nie znaczy to jednak, że tak musi być. Wszystko jest kwestią negocjacji. Więcej na temat odpłatności zakazu konkurencji w umowach między przedsiębiorcami, czyli też na samozatrudnieniu, znajdziesz w tym artykule.

Kara umowna i odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji

Umowa z reguły przewiduje karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji, a także zapis, że pracodawca może żądać odszkodowania przewyższającego tę karę. Jest to pewien standard w tego typu umowach, warto jednak zadbać, by kara umowna już na etapie jej zastrzegania nie była rażąco wygórowana.

Więcej na ten temat znajdziesz artykule Kara umowna za naruszenie zakazu konkurencji – jak ustalić jej wysokość oraz w podcaście Jak wygrać sprawę o karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji. Dotyczą one co prawda kary umownej w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, więc kwestie miarkowania wyglądają nieco inaczej, ale ogólne zasady są bardzo podobne.

Warto pamiętać, że kara umowna, jeżeli umowa przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania ją przewyższającego, nie limituje odpowiedzialności za naruszenie zakazu konkurencji. Jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia zakazu konkurencji będzie wyższa od kary umownej, co były pracodawca (zamawiający) musi udowodnić, to będzie mógł dochodzić naprawienia szkody w pełnej wysokości, w tym głównie utraconych korzyści.

Tajemnica przedsiębiorstwa, czyli obowiązek zachowania poufności informacji

Trzeba pamiętać, że brak zakazu konkurencji nie oznacza pełnej dowolności po zakończeniu współpracy. Z reguły umowy przewidują obowiązek zachowania poufności informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa byłego pracodawcy. Wykorzystanie tych informacji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej, a czasami nawet karnej. Dodatkowo standardem w umowach jest zastrzeganie kary umownej za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące zakazu konkurencji w IT, to zapraszam do kontaktu.

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

Wypowiedzenie, odstąpienie i inne sposoby rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Przy podpisywaniu umowy o zakazie konkurencji często nie myśli się o tym, jak ją później rozwiązać. Myśl o tym, że może warto by ją rozwiązać, pojawia się zazwyczaj w okresie wypowiedzenia umowy o pracę albo gdy zakaz konkurencji staje się dotkliwy.

Problem z rozwiązywaniem umowy o zakazie konkurencji mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Pracodawcy z reguły chcą przestać płacić odszkodowanie, ponieważ dochodzą do wniosku, że zakaz konkurencji już im się nie opłaca. Pracownicy natomiast chcą znaleźć pracę, na której się znają. Zdarza się, że umowa o zakazie konkurencji jest rozwiązywana w drodze porozumienia, ale co robić, gdy jest to niemożliwe? 

Jest kilka możliwości rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, w tym bez obowiązku dalszego płacenia odszkodowania przez pracodawcę. Ważne, by wiedzieć o nich na etapie zawierania umowy. „Goła” umowa o zakazie konkurencji, bez dodatkowych zapisów, które pozwalają na jej rozwiązanie, rzeczywiście jest nierozwiązywalna. Z jednym wyjątkiem, który wynika z Tarczy 4.0., o którym piszę niżej. 

Spis treści

1) Warunek rozwiązujący umowę o zakazie konkurencji

2) Odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji

3) Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

4)  Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji na podstawie Tarczy 4.0

5) Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji przez pracownika

6) Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji w drodze porozumienia stron

1. Warunek rozwiązujący umowę o zakazie konkurencji

Można w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zamieścić warunek ją rozwiązujący (np. w postaci ustania przyczyny uzasadniającej zakaz konkurencji).

Warunek to zdarzenie przyszłe i niepewne (art. 89 k.c.). Dodatkowo często przyjmuje się, że to zdarzenie nie powinno zależeć od woli jednej ze stron. Ziszczenie się warunku powoduje, że umowa o zakazie konkurencji ulega rozwiązaniu, czyli były pracownik przestaje być związany zakazem, a były pracodawca nie musi płacić odszkodowania. Rozwiązanie umowy następuje automatycznie, bez potrzeby jej wypowiadania.

W praktyce trudno jest sformułować warunek, który rozwiązuje umowę o zakazie konkurencji. Nie jest to najprostszy sposób rozwiązania umowy o zakazie konkurencji. Jeżeli decydujesz się na jego zastosowanie, to warto dodać do umowy inne sposoby jej rozwiązania, o których piszę niżej. Na wszelki wypadek, gdyby okazało się, że z tym warunkiem coś jest nie tak.

Więcej na ten temat: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r., I PK 398/03, oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007 r., II PK 45/07.

2. Odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji

Można wprowadzić do umowy zapis, na podstawie którego pracodawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w określonym terminie. Jest to tak zwane umowne prawo odstąpienia (art. 395 k.c.). Oczywiście, prawo do odstąpienia może być zastrzeżone dla obu stron, ale w umowie o zakazie konkurencji byłoby to bez sensu z punktu widzenia pracodawcy, więc w praktyce zastrzega się je tylko na rzecz pracodawcy. 

Warunkiem skuteczności umownego prawa do odstąpienia jest wskazanie strony, która jest uprawiona do odstąpienia (czyli pracodawcy), oraz terminu końcowego, do którego pracodawca będzie mógł od umowy odstąpić. Niewskazanie terminu końcowego powoduje, że prawo do odstąpienia od umowy jest nieważne.

Zastrzeżenie odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji jest zgodne z prawem, gdy ma ono nastąpić do dnia rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z dnia 26 lutego 2003 r., I PK 16/02).

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie zakazu konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

3. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla pracodawcy, ponieważ może podjąć decyzję nie tylko do końca obowiązywania umowy o pracę, ale również później, w czasie trwania zakazu konkurencji, kiedy jest już w stanie ocenić skutki odejścia pracownika.

Początkowo Sąd Najwyższy wymagał, by umowa o zakazie konkurencji określała sytuacje, w których były pracodawca ma możliwość jej wypowiedzenia (wyrok SN z 26 lutego 2003 r. I PK 139/02). W późniejszym okresie pojawiły się wyroki, które swobodniej podeszły do tej kwestii.

Na przykład w jednym z wyroków Sąd Najwyższy stwierdził, że przyczyna wypowiedzenia może być w umowie sformułowana w sposób ogólny, co nie podlega weryfikacji sądowej. W sprawie, którą sąd rozpatrywał, umowa przewidywała, że jej rozwiązanie może nastąpić w razie „ustania przyczyn uzasadniających istnienie zakazu konkurencji” (wyrok SN z 22 czerwca 2012 r., I PK 237/11). W innej sprawie Sąd Najwyższy stwierdził, że „do skorzystania przez pracodawcę z wzajemnie uzgodnionego przez strony umowy uprawnienia do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę nie jest wymagane, aby w umowie strony wskazały konkretne przyczyny wypowiedzenia terminowej umowy o zakazie konkurencji. To pracodawca dokonując wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji jest uprawniony do oceny, czy ustały już przyczyny uzasadniające ten zakaz i ocena ta nie podlega kontroli sądowej, gdyż zależy od subiektywnego uznania pracodawcy, dbającego o ochronę własnych interesów” (wyrok SN z 12 listopada 2014 r., I PK 86/14).

Dopuszczalność wypowiadania umów o zakazie konkurencji jest na bieżąco kształtowana w wyrokach Sądu Najwyższego, dlatego, mimo korzystnych dla pracodawców wyroków, należy zachować szczególną uwagę przy konstruowaniu takich zapisów.   

4. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji na podstawie Tarczy 4.0.

W okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawcy mają możliwość rozwiązania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Tarcza 4.0. Wcześniejsze rozwiązanie zakazu konkurencji. Wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

5. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji przez pracownika

Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji? Nie może, chyba że umowa o zakazie konkurencji daje mu taką możliwość, ale muszę przyznać, że tylko raz w życiu widziałem umowę o zakazie konkurencji, która przewidywała dla pracownika możliwość jej wypowiedzenia. Zakładam, że pracodawca pomylił się albo ściągnął jakiś wzór z Internetu. Uprawnienie pracownika do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji przekreśla sens takiej umowy dla pracodawcy.

6. Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji w drodze porozumienia stron

Jak każda inna umowa, umowa o zakazie konkurencji może być rozwiązana za porozumieniem stron. Jak to mówią, do tanga trzeba dwojga, a z tym na etapie rozwiązywania umowy o pracę jest różnie.

To by było tyle. W razie pytań, zapraszam oczywiście do kontaktu.

Jak wygrać sprawę o karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji

Jak wygrać sprawę o karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji

Co oznacza złamanie zakazu konkurencji i jak wygrać sprawę o karę umowną za złamanie zakazu? Na te pytania odpowiadam w tym odcinku mojego podcastu.

Przeczytaj też:

Co musisz wiedzieć zanim podpiszesz umowę o zakazie konkurencji?
Jak ustalić wysokość kary umownej za złamanie zakazu konkurencji?

Omawiam wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 czerwca 2019 r., III APa 7/19, w sprawie, w której pracodawca pozwał byłego pracownika o karę umowną za złamanie zakazu konkurencji.

W podcaście TP015 dowiesz się:

  1. Co musisz zrobić, by wygrać sprawę o karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji,
  2. Jak pracownik może się bronić w sprawie o naruszenie zakazu konkurencji,
  3. Czy musisz udowodnić szkodę,
  4. Co oznacza miarkowanie kary umownej,
  5. Do jakiej wysokości sądy obniżają karę umowną za złamanie zakazu konkurencji,
  6. Czy warto zastrzegać karę umowną wyższą od odszkodowania, jakie ma otrzymać pracownik.

Linki do wyroków i artykułów, o których mowa w tym odcinku podcastu:

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie zakazu konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Jak chronić przed przejęciem klientów w firmie transportowej i spedycyjnej. Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji.

Jak chronić przed przejęciem klientów w firmie transportowej i spedycyjnej. Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji.

Przejęcie klientów przez pracownika odchodzącego z firmy transportowej lub spedycyjnej zdarza się chyba częściej, niż w innych firmach. W każdym razie wynika to z moich obserwacji. Jest tu pewna, że się tak wyrażę elegancko, nadreprezentacja takich sytuacji.

Dlatego, jeżeli prowadzisz firmę transportową lub spedycyjną, musisz wiedzieć, jak przygotować się na odejście pracownika i jak się zachować, jeżeli już to nastąpi. Bo że nastąpi, to jest to niemal pewne. Dzisiaj nikt nie pracuje w jednej firmie do emerytury.

Fragment webinaru. Cały webinar znajdziesz tutaj.

Nie będę odkrywczy jeżeli stwierdzę, że bardziej opłaca się zapobiegać, niż leczyć. Wprowadzenie w firmie odpowiedniej kultury ochrony informacji biznesowych i szkolenie pracowników jest tu bardzo ważne. Jeżeli pracownicy będą wiedzieli, jakie informacje są poufne, jakie mają zobowiązania wobec pracodawcy, w czasie i po ustaniu stosunku pracy, co jest zgodne z prawem, a co nie, to rzadziej będzie dochodziło do utraty klientów w razie ich odejścia.

Wszystkie te kwestie omawiałem niedawno na webinarze, będącym w rzeczywistości szkoleniem online, dotyczącym właśnie ochrony klientów w branży transportowej i spedycyjnej. Co jakiś czas będę takie webinary powtarzał, więc zapraszam do zapisania się na mój newsletter. Jeżeli natomiast już teraz chcesz zapoznać się z nagraniem webinaru, to jest on dostępny tutaj, w sklepie na blogu.

Fragment webinaru. Cały webinar znajdziesz tutaj.

Jako pracodawca podlegasz pewnej ochronie niejako z mocy prawa, tylko dlatego, że pracownik zawarł z Tobą umowę o pracę. Jest to tak zwany pracowniczy obowiązek dbania o dobro zakładu pracy. Niestety ten obowiązek ustaje z chwilą ustania stosunku pracy, czyli wtedy, gdy najbardziej potrzebujesz ochrony. Wtedy z pomocą przychodzi tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji, pod warunkiem, że zadbasz o to, by je mieć. Poniżej opisuję te możliwości.

Chcesz chronić swoich klientów przed przejęciem?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Spis treści:

Obowiązek lojalności, dbania o dobro zakładu pracy i zachowania w poufności informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę

Tajemnica przedsiębiorstwa jako sposób na ochronę klientów

Umowa o zakazie konkurencji

Nieuczciwa konkurencja

Podsumowanie

Obowiązek lojalności pracownika, dbania o dobro zakładu pracy i zachowania w poufności informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

Są to obowiązki pracownika, które wynikają z samego tylko faktu bycia pracownikiem. Nawet jeżeli nic na ten temat nie napiszemy w umowie o pracę. Po prostu działa tu Kodeks pracy, który uzupełnia obowiązki stron, zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

O ile o uprawnieniach pracownika z Kodeksu pracy wie każdy, ponieważ nawet jeżeli o nich zapomnimy, to pracownicy i odpowiednie instytucje nam o nich przypomną, o tyle już uprawnienia pracodawcy, i odpowiadające im obowiązki pracowników, już nie są tak nagłaśniane.

Zgodnie z przepisem art. 100 § 2 pkt. 4 Kodeksu pracy, pracownik jest zobowiązany dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracownika.

Sądy przyjmują, że te obowiązki są w wielu sytuacjach równe zakazowi konkurencji. Oznacza to, że pracownik w czasie trwania umowy o pracę nie może rywalizować z pracodawcą o tych samych klientów. Zatem obsługiwanie klientów pracodawcy poza firmą pracodawcy, albo przekazywanie informacji o nich innym osobom, będzie z reguły naruszeniem tych zobowiązań.

Naruszenie tych obowiązków najczęściej jest umyślne. Trudno sobie wyobrazić nieumyślne obsługiwanie klientów pracodawcy poza firmą pracodawcy. Oznacza to, że pracownik ponosi wówczas odpowiedzialność odszkodowawczą w pełnej wysokości, nielimitowaną do trzech miesięcznych wynagrodzeń, obejmującą cały utracony zysk pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 122 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Polecam artykuł na moim blogu o sprawie, w której sąd przyznał pracodawcy odszkodowanie za przejęcie klientów z naruszeniem tego obowiązku.

Odszkodowanie za przejęcie klientów bez umowy o zakazie konkurencji

Musisz jednak pamiętać, że obowiązek dbania o dobro zakładu pracy ustaje z chwilą ustania stosunku pracy. Od tego momentu były już pracownik może z tobą rywalizować o twoich klientów, jeżeli nie stosujesz tajemnicy przedsiębiorstwa albo zakazu konkurencji.

Tajemnica przedsiębiorstwa jako sposób na ochronę klientów w firmie transportowej i spedycyjnej

Jeżeli chcesz aktywnie chronić swoich klientów, powinieneś stosować w firmie tajemnicę przedsiębiorstwa. Chroni ona informacje o klientach zarówno w czasie trwania umowy o pracy, jak i po jej ustaniu.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli na przykład wykorzystanie albo ujawnienie informacji o klientach, ich potrzebach czy stosowanych cenach, rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą oraz odpowiedzialność karną. Nie tylko po stronie pracownika, ale również po stronie jego nowego pracodawcy. Jest to więc bardzo silne narzędzie. W przeciwieństwie jednak do pracowniczego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, tajemnica przedsiębiorstwa nie powstaje „sama z siebie”. Trzeba ją utworzyć.

Tajemnica przedsiębiorstwa to prawo do informacji, które powstaje, jeżeli konkretna informacja jest poufna, ma wartość gospodarczą, a pracodawca podjął wobec niej należyte działania w celu zachowania poufności.

Naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa jest jej ujawnienie, wykorzystanie lub bezprawne pozyskanie (art. 11 ustawny o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa i jak ją utworzyć.

Odpowiedzialność odszkodowawcza spedytora za naruszenie przejęcie klientów na podstawie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Odpowiedzialność karna spedytora za przejęcie klientów. Analiza wyroku sądu karnego.

Jeżeli chcesz wprowadzić w swojej firmie tajemnicę przedsiębiorstwa, warto zacząć od umowy o zachowaniu poufności.

Wzór umowy o zachowaniu poufności znajdziesz tutaj.

Tajemnica przedsiębiorstwa w wielu sytuacjach jest bardzo skuteczna, ale nie oznacza zakazu konkurencji. Jeżeli chcesz, by twój były pracownik w ogóle nie konkurował z tobą, ani nie pracował dla konkurenta, musisz pójść krok dalej i podpisać z nim umowę o zakazie konkurencji.

Umowa o zakazie konkurencji jako sposób na ochronę klientów

Umowa o zakazie konkurencji powoduje, że w zakresie w niej określonym pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Mamy dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji: w czasie trwania umowy o pracę i po jej ustaniu. Nas bardziej interesuje ta druga, chociaż oczywiście warto zawierać obie.

W przeciwieństwie do tajemnicy przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest odpłatny i musi być ograniczony terminem. W uproszczeniu, musimy płacić byłemu pracownikowi odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w wysokości co najmniej 25% wcześniejszego wynagrodzenia. Jeżeli umowa o zakazie konkurencji jest dobrze napisana, pozwala ona pracodawcy na jej wcześniejsze rozwiązanie bez konsekwencji finansowych. Więcej o tej umowie znajdziesz w wielu artykułach na moimi blogu.

Umowa o zakazie konkurencji – 6 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim ją podpiszesz

Zakaz konkurencji dla spedytora i tajemnica przedsiębiorstwa jako sposób na zabezpieczenie bazy klientów

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Niezależnie od tajemnicy przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji, wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do uczciwego konkurowania. Nieuczciwa konkurencja jest zakazana. Może więc być tak, że ktoś nie narusza tajemnicy przedsiębiorstwa ani zakazu konkurencji, a mimo to dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji na naszą szkodę. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Nieuczciwa konkurencja – co to jest, przykłady i jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją

Podsumowanie

Tajemnica przedsiębiorstwa z umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy to wszystko co możesz zrobić, by zabezpieczyć się przed utratą klientów w związku z odejściem pracownika.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, polecam zapoznanie się z webinarem, który dostępny jest tutaj.

Link do webinaru

Jeżeli natomiast potrzebujesz pomocy prawnej, zarówno na etapie zabezpieczenia firmy jak i dochodzenia roszczeń w razie przejęcia klientów, nawet jeżeli nie masz z pracownikiem podpisanej żadnej umowy, to zapraszam do kontaktu.

Tarcza 4.0. Wcześniejsze rozwiązanie zakazu konkurencji. Wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Tarcza 4.0. Wcześniejsze rozwiązanie zakazu konkurencji. Wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Tarcza 4.0 a zakaz konkurencji

Tarcza 4.0 pozwala na wcześniejsze rozwiązanie zakazu konkurencji przez jedną ze stron, a dokładnie, to przez tę stronę, na rzecz której zakaz konkurencji został zastrzeżony.

Wprowadzony Tarczą 4.0 przepis art. 15 gf ustawy antykryzysowej (dokładny opis pod artykułem), przewiduje w pewnych sytuacjach prawo do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Prawo to podlega następującym zasadom:

1) istnieje tylko w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19,

2) dotyczy wyłącznie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu:

a) stosunku pracy,

b) umowy agencyjnej,

c) umowy zlecenia,

d) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia

1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

e) umowy o dzieło,

3) przysługuje wyłącznie tej stronie umowy, na rzecz której ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, czyli pracodawcy, dającemu zlecenie w umowie agencyjnej, zleceniodawcy, zamawiającemu, itd.,

4) umowa o zakazie konkurencji może być rozwiązana z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, co oznacza, że ulega ona rozwiązaniu po 7 dniach od otrzymania wypowiedzenia przez drugą stronę.  

Tarcza 4.0 daje pozwala na wypowiedzenie niemal wszystkich zakazów konkurencji

Zakres stosowania ustawy jest bardzo szeroki. Warto zwrócić uwagę, że możliwość wypowiedzenia zakazu konkurencji po ustaniu umowy dotyczy również każdej „innej umowy o świadczenie usług”, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. W praktyce oznacza to możliwość wypowiedzenia zakazu konkurencji po ustaniu niemal każdej umowy o świadczenie usług, czyli np. kontraktów menedżerskich, umów B2B. Podkreślić trzeba, że ustawa dopuszcza rozwiązanie zakazu konkurencji po ustaniu umowy, a nie czasie jej obowiązywania. Jest to istotna różnica.

Jest to dosyć mocna interwencja w stosunki umowne i muszę przyznać, że jestem zdziwiony, że akurat tutaj rząd postanowił pomóc przedsiębiorcom. Tym bardziej, że w obecnych warunkach przedsiębiorcom bardziej chyba zależy na zabezpieczeniu się przed konkurencją ze strony byłego współpracownika, niż na zwalnianiu go z zakazu konkurencji.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie zakazu konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Tarcza 4.0 i wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji. Konsekwencje dla pracodawcy lub zleceniodawcy

Przedsiębiorcy, którzy świadomie stosują umowy o zakazie konkurencji, przewidują w swoich umowach możliwość ich wcześniejszego rozwiązania. Jest to normalny wentyl bezpieczeństwa, na wypadek uznania, że zakaz konkurencji nie jest już potrzebny, albo że koszty jego utrzymywania nie są ekonomicznie uzasadnione. Zazwyczaj okres wypowiedzenia jest jednak dłuższy niż 7 dni. Nowe zasady pozwolą więc dosyć szybko rozwiązać umowę o zakazie konkurencji.

Negatywne konsekwencje wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji to nieodwracalna decyzja. Zanim to zrobisz wyobraź sobie co się stanie, gdy twój były pracownik zacznie prowadzić działalność konkurencyjną albo zatrudni się u konkurenta. Jakie będą tego konsekwencje? Czy będzie w stanie przejąć twoich klientów i ile na tym stracisz.

Być może utrzymanie zakazu konkurencji i dalsze płacenie odszkodowania jest bardziej opłacalne, niż utrata klientów w związku ze zwolnieniem pracownika z zakazu konkurencji.

Wszyscy klienci, którzy trafili do mnie w związku z konkurencją ze strony swojego byłego pracownika, a było ich wielu, mówili, że z przyjemnością zapłaciliby temu pracownikowi odszkodowanie na podstawie umowy o zakazie konkurencji, byleby tylko nie przejmował ich klientów. Przypadek? Nie sądzę.  

Korzyści wynikające z wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji

Nowe przepisy dają pracodawcom i innym podmiotom, na rzecz których zastrzeżono zakaz konkurencji (zleceniodawcom, zamawiającym, dającym zlecenie, itp.), następujące korzyści.

Po pierwsze – Tarcza 4.0 daje możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, jeżeli umowa w ogóle nie przewidywała takiej możliwości

Jeżeli w umowie o zakazie konkurencji nie przewidziano możliwości jej wcześniejszego rozwiązania, to nowe przepisy w ogóle pozwalają na takie rozwiązanie.

Jest to bardzo duża korzyść, ponieważ co do zasady umowy o zakazie konkurencji, o ile nie przewidują możliwości wcześniejszego ich rozwiązania, czyli są po prostu źle napisane, są nierozwiązywalne.

Ma to oczywiście praktyczne znaczenie tylko w odniesieniu do tych zakazów konkurencji, które są odpłatne, jak na przykład po ustaniu stosunku pracy. Pozostałe zakazy konkurencji, jak zakaz konkurencji po ustaniu umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło lub umowy o świadczenie usług, w wielu wypadkach mogą być nieodpłatne. Wtedy wypowiadanie zakazu konkurencji przez podmiot, na rzecz którego zastrzeżono ten zakaz, nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

Po drugie – Tarcza 4.0 skraca okres wypowiedzenia zakazu konkurencji

W zdecydowanej większości znanych mi umów o zakazie konkurencji, a widziałem ich naprawdę dużo, okres wypowiedzenia jest dłuższy, niż 7 dni. Trwa kilka tygodni, miesiąc, a czasami jest jeszcze dłużej. Dlatego nowe przepisy są korzystne, ponieważ pozwalają na skrócenie okresu wypowiedzenia do 7 dni. 

Po trzecie – pozostaje nadal ochrona wynikająca z tajemnicy przedsiębiorstwa

Niewielka to pociecha, ale nawet po ustaniu zakazu konkurencji pracodawca lub zleceniodawca podlega ochronie na podstawie tajemnicy przedsiębiorstwa i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wypowiadając umowę warto o tym przypomnieć pracownikowi lub innemu współpracownikowi. Wzór wypowiedzenia zakazu konkurencji, który będzie dostępny po wejściu w życie Tarczy 4.0, będzie to uwzględniał.

Korzyści dla pracownika lub zleceniobiorcy

Po upływie okresu wypowiedzenia ustaje zarówno zakaz konkurencji, jak i obowiązek wypłacania odszkodowania lub wynagrodzenia za ten zakaz.

Każda sytuacja jest inna, niemniej możliwość podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie w branży, w której ma się doświadczenie, z reguły daje większe korzyści, niż odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.

Tak więc wypowiedzenie zakazu konkurencji raczej leży w interesie byłego pracownika lub zleceniodawcy, chyba że znalazł satysfakcjonującą pracę poza zakresem działalności byłego pracodawcy albo zakaz konkurencji to tak zwany „złoty spadochron”, co w prywatnych firmach zdarza się stosunkowo rzadko.

Trzeba pamiętać, że ustanie zakazu konkurencji nie powoduje ustania obowiązku respektowania tajemnicy przedsiębiorstwa byłego pracodawcy/zleceniodawcy oraz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, ale jest to tak zwana oczywista oczywistość.

Wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji

Tu znajdziesz wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji na podstawie omawianej ustawy.

Źródła:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).


Czy można chronić klientów w branży transportowej? Zakaz konkurencji dla spedytora jako sposób na zabezpieczenie bazy klientów.

Czy można chronić klientów w branży transportowej? Zakaz konkurencji dla spedytora jako sposób na zabezpieczenie bazy klientów.

Masz wrażenie, że nie nadążasz z „produkowaniem” spedytorów na potrzeby innych firm?

Dostałeś kiedyś wypowiedzenie od pracownika, który cię zapewniał, że chce odpocząć, zająć się poprawą zdrowia albo czymś innym? Będzie pracował w kwiaciarni żony albo nie będzie pracował w ogóle, bo ma na to środki. Jest wypalony i chce odejść natychmiast, a jeżeli to jest niemożliwe, to chce otrzymać urlop. Gdybyś nie wyraził zgody na urlop, to uprzedza, że skorzysta ze zwolnienia lekarskiego?

(więcej…)