Kancelaria prawna w Katowicach a sprawa o zakaz konkurencji lub tajemnicę przedsiębiorstwa w Warszawie, Wrocławiu lub Krakowie?

Sprawy sądowe tajemnica przedsiębiorstwa

Odebrałem niedawno telefon od klienta z Bydgoszczy. Czy to, że mam kancelarię prawną w Katowicach stanowi jakiś problem, jeżeli sprawa toczy się gdzie indziej? Czy podejmę się prowadzenia sprawy w Warszawie?

Żaden problem. Sprawy o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub zakazu konkurencji, a także sprawy dotyczące innych czynów nieuczciwej konkurencji, prowadzę w takich miastach, jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Opole, Katowice, Bielsko-Biała, tak więc to, gdzie jest kancelaria, nie stanowi żadnej przeszkody. Zdjęcie do tego wpisu wykonałem po rozprawie w Warszawie.

Reprezentuję pracodawców czy pracowników?

Często zadawane jest mi również pytanie, czy reprezentuję tylko pracodawców, czy też zdarza mi się reprezentować także pracowników. Mimo że mój blog pisany jest z perspektywy pracodawcy, to tak, reprezentuję też pracowników. Doświadczenie procesowe zdobyłem występując po obu stronach procesu i wiem, jak to jest reprezentować w takich sprawach powoda, a jak pozwanego.

Na wszelki wypadek, gdybyś zastanawiał się w czym mogę pomóc, poniżej podaję sprawy, z którymi najczęściej mam do czynienia, zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Są to:

  • sprawy o zapłatę kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji lub odszkodowania z tego tytułu,
  • sprawy o zapłatę odszkodowania za naruszenie obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, czyli tak zwanego obowiązku lojalności wobec pracodawcy,
  • sprawy o zapłatę odszkodowania za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • sprawy karne dotyczące przestępstw naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub poufności informacji, to jest o przestępstwa z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 § 1 Kodeksu karnego.

Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji to jednak nie tylko sprawy sądowe, lecz przede wszystkim doradztwo, jak zabezpieczyć swój interes na przyszłość albo jak zinterpretować zobowiązania wynikające z już zawartych umów. Dlatego często pomagam również na tym etapie w ten sposób, że:

  • sporządzam umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności,
  • udzielam porad, jak rozumieć i należycie wykonać już zawarte umowy, co w konkretnym przypadku jest dozwolone, a co nie,
  • przygotowuję wezwania do wywiązywania się z zobowiązań oraz odpowiedzi na takie wezwania.

Oczywiście wprowadzam również w firmach kompleksowe polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. I tylko w tym ostatnim przypadku odległość ma znaczenie, ponieważ takie wdrożenie wymaga wizyty u klienta.

Podoba Ci się artykuł?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 thought on “Kancelaria prawna w Katowicach a sprawa o zakaz konkurencji lub tajemnicę przedsiębiorstwa w Warszawie, Wrocławiu lub Krakowie?”

  1. adwokat warszawa

    Bardzo interesujący wpis. Właśnie po takich detalach, wyróżnia się dobrych prawników, którzy bez problemu poprowadzą sprawę w innym mieście. Znaczy to że wykonują swój zawód naprawdę z powołania:) Pozdrawiam i czekam na więcej wpisów!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top