KONSULTACJE PRAWNE ONLINE

Sprawy czasami nabierają dużej prędkości. Jeżeli potrzebujesz szybkiej konsultacji, możesz skorzystać z mojej pomocy telefonicznie, za pomocą Zoom Meeting, Skype lub w drodze mailowej. W sprawach pilnych nawet tego samego dnia. Standardowo w ciągu 3 dni roboczych.

Jak to przebiega?

Napisz albo zadzwoń i powiedz, czego dotyczy problem.

Otrzymasz wycenę konsultacji.

Po akceptacji wyceny dokonujesz płatności.

Rozmawiamy albo otrzymujesz poradę w formie pisemnej, jeżeli tak wybrałeś.

Konsultacje online odbywają się za pomocą Zoom Meeting, telefonicznie, mailowo lub w inny dogodny sposób.

Standardowe wynagrodzenie za konsultacje do 1 godziny wynosi 300 zł plus VAT (369 zł). Jednakże każde konsultacje są wyceniane indywidulanie.

Jesteś właścicielem firmy, wspólnikiem, członkiem zarządu?

 • Twój ważny pracownik, manager albo członek zarządu wypowiedział umowę o pracę albo Ty chcesz mu ją wypowiedzieć?
 • Chcesz zabezpieczyć się przed skutkami odejścia pracownika?
 • Twój pracownik, wspólnik albo członek zarządu prowadzi działalność konkurencyjną?
 • Spotkałeś się z nieuczciwą konkurencją?
 • Ktoś zarzucił Ci nieuczciwą konkurencję?
 • Chcesz chronić firmę przed przejmowaniem klientów i chcesz porozmawiać o tym?

Więcej informacji »

 

Jesteś pracownikiem, zleceniobiorcą, specjalistą, managerem, członkiem zarządu?

 • Chcesz zmienić pracę i zawarłeś umowę o zakazie konkurencji lub umowę o zachowaniu poufności?
 • Chcesz zmienić pracę i nie zawarłeś żadnych dodatkowych umów z pracodawcą?
 • Dostałeś do podpisu umowę o zachowaniu poufności lub zakazie konkurencji?
 • Chcesz prowadzić działalność gospodarczą i nie wiesz, czy możesz?
 • Otrzymałeś wezwanie do zapłaty?
 • Zostałeś pozwany?

Więcej informacji »

 

Poznaj praktyczną ocenę Twojej indywidualnej sytuacji prawnej. Skorzystaj z mojego doświadczenia, które zdobyłem w wielu sprawach dotyczących zakazu konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwej konkurencji.

Zapytaj mnie o wycenę

+48 662050782  |  [email protected]