Szkolenie online: Tajemnica przedsiębiorstwa – Lekcja 16 – Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikami. Obowiązek pracownika ochrony informacji.

  1. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika.
  2. Obowiązek pracownika zachowania poufności informacji.
  3. Konflikt interesów, naruszenie obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, obowiązek dbania o dobro zakładu pracy rozumiany jako zakaz konkurencji bez umowy o zakazie konkurencji.
  4. Zalecane działania w umowach z pracownikami.
  5. Związki zawodowe a tajemnica przedsiębiorstwa.
  6. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach z członkami zarządu, rady nadzorczej, wspólnikami.

100