Szkolenie online: Tajemnica przedsiębiorstwa – Lekcja 17 – Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  1. Katalog roszczeń.
  2. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
  3. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej.

50