Szkolenie online: Tajemnica przedsiębiorstwa – Lekcja 7 – Definicja Tajemnicy Przedsiębiorstwa. Prawo międzynarodowe, Dyrektywa UE, prawo polskie.

  1. Definicja w TRIPS i prawie międzynarodowym
  2. Definicja w Dyrektywie UE
  3. Definicja w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  4. Stopień staranności wymagany przy ochronie informacji

50