Wzór wypowiedzenia zakazu konkurencji w związku z COVID

49 

Kategoria:

Tarcza 4.0 dała pracodawcom, dającym zlecenie i zleceniodawcom, prawo do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu umowy o pracę lub innej umowy. Dotyczy to nie tylko relacji z osobami fizycznymi, ale również relacji B2B.

Dzięki temu wypowiedzeniu przedsiębiorca będzie mógł przestać płacić odszkodowanie lub wynagrodzenie za zakaz konkurencji.

Pakiet obejmuje:

  1. wzór wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji ze wskazówkami, jak należy go wypełnić,
  2. komentarz do wzoru.
Scroll to Top