Lekcja 15: Odejście pracownika. Sposób postępowania.