Lekcja 2: Tajemnica przedsiębiorstwa a inne informacje prawnie chronione, w tym dane osobowe. Wartość informacji w firmach.