Webinar: Jak chronić klientów w branży transportowej i spedycyjnej

49 

Kategoria:

Dla:

  • firm transportowych i spedycyjnych
  • prawników wewnętrznych, osób odpowiedzialnych za sprzedaż i ochronę informacji
  • właścicieli firm, członków zarządu, wspólników

Dostęp do materiału: 1 rok od nabycia.

Zagadnienia:

  1. Kiedy najczęściej dochodzi do przejęcia klientów i know-how przez pracowników lub byłych pracowników?
  2. Czy firma spedycyjna lub transportowa może zakazać byłemu pracownikowi nawiązywania kontaktów ze swoimi klientami bez zawierania umowy o zakazie konkurencji?
  3. Jakie informacje, w tym o klientach i dostawcach, mogą być chronione tajemnicą przedsiębiorstwa w firmie spedycyjnej lub transportowej?
  4. Jak przygotować się na odejście pracownika i minimalizowanie strat?
  5. Jak chronić klientów przed przejęciem przez odchodzących spedytorów za pomocą tajemnicy przedsiębiorstwa (tajemnicy handlowej) i zakazu konkurencji?
  6. Jak postępować w razie odejścia pracownika i próby przejęcia klientów (na przykładzie spraw sądowych)
Scroll to Top