Umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem – wzór do samodzielnego uzupełnienia

Umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem – wzór do samodzielnego uzupełnienia

Umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem jest dokumentem, który powinien należeć do pakietu startowego każdego pracownika.

Celem takiej umowy jest, by pracownik zachował w tajemnicy poufne, wartościowe informacje pracodawcy, a także by wykorzystywał je wyłącznie w interesie pracodawcy. Czyli, w szczególności, nie przekazał ich osobie trzeciej i nie wykorzystał we własnym lub cudzym interesie.

W czasach, gdy firmy istnieją i zarabiają pieniądze tylko dzięki informacjom, a także gdy ujawnienie albo wykorzystanie takich informacji może bardzo zaszkodzić firmie, a nawet doprowadzić ją do bankructwa, świadomość obowiązku zachowania poufności informacji po stronie pracownika jest niezwykle ważna.

Dodatkowo, co bardzo ważne, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wymaga, by pracodawca podjął działania w celu zachowania poufności informacji przy zachowaniu należytej staranności.

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności służy realizacji tych celów. Podnosi wiedzę pracowników o tym, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, i jednocześnie stanowi działanie w celu zachowania poufności tych informacji.

Potrzebujesz umowy o zachowaniu poufności?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem?

Umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem powinna regulować następujące kwestie:

1) Co jest poufne

2) W jakim celu informacje poufne mogą być wykorzystane

3) Czas trwania obowiązku poufności

4) Jak pracownik powinien postępować z informacjami

5) Odpowiedzialność za naruszenie umowy i karę umowną

6) Postępowanie z informacjami poufnymi z chwilą rozwiązania umowy o pracę  

Często przygotowuję dla moich klientów takie umowy. Są one spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnej firmy. Opracowanie takiej spersonalizowanej, dostosowanej do potrzeb klienta umowy, wymaga konsultacji, rozpoznania potrzeb, a zatem kilku godzin pracy. To kosztuje, ale oczywiście daje dużą wartość. Nie każdy jednak ma czas albo pieniądze, by zlecić kancelarii sporządzenie takiej zindywidualizowanej umowy.

Dlatego przygotowałem wzór umowy o zachowaniu poufności, który zawiera instrukcję, krok po kroku, jak go uzupełnić. Do tego dostajesz komentarz do poszczególnych zapisów umowy, tak, byś wiedział, jak uzupełnić tę umowę oraz miał świadomość, co oznaczają poszczególne zapisy.

Gdzie można dostać wzór NDA z pracownikiem?

Wzór umowy wraz z instrukcją i komentarzem możesz nabyć tutaj.

Jeżeli natomiast potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu indywidualnej, spersonalizowanej umowy o zachowaniu poufności, to zapraszam do kontaktu.

Umowa o zachowaniu poufności (NDA). Wszystko, co chcesz wiedzieć.

Umowa o zachowaniu poufności (NDA). Wszystko, co chcesz wiedzieć.

Umowa o zachowaniu poufności, klauzula poufności, NDA (non-disclosure agreement) lub CDA (confidential disclosure agreement).

Jakbyśmy jej nie nazywali, chroni informacje poufne przed ujawnieniem albo wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.  Na moim blogu jest dużo materiałów na ten temat, ale są one porozrzucane w różnych artykułach i podcastach. Dlatego postanowiłem wszystko zebrać w jednym miejscu i stworzyć coś w rodzaju kompendium.  

Ten artykuł jest aktualizowany. Jeżeli pojawi się coś istotnego na temat NDA, to wtedy uwzględnię to w tym artykule.

(więcej…)
Dostosowanie umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem do nowych przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa

Dostosowanie umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem do nowych przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa

Umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem należy do pakietu startowego, jaki należy dać do podpisu każdemu pracownikowi. Jest, albo przynajmniej powinna być, standardem.

Dzisiaj będę pisał wyłącznie o jednym zapisie w umowie zachowaniu poufności, dotyczącym czasu trwania obowiązku przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa. Akurat w tym zakresie nowe przepisy wywróciły zasady do góry nogami. (więcej…)

6 wskazówek, jak powinna wyglądać dobra umowa o zachowaniu poufności (NDA, non-disclosure agreement)

6 wskazówek, jak powinna wyglądać dobra umowa o zachowaniu poufności (NDA, non-disclosure agreement)

Umowa o zachowaniu poufności (NDA, non disclosure agreement) jest jedną z ważniejszych umów, jakie powinien zawierać przedsiębiorca. Nie ma jednak jednej umowy o zachowaniu poufności, która pasuje do każdej sytuacji.

Inaczej powinna wyglądać umowa o zachowaniu poufności z pracownikiem i zleceniobiorcą, a inaczej umowa o poufności z klientem, podwykonawcą lub inwestorem. (więcej…)