Robert Solga

radca prawny

Umowa o zachowaniu poufności często nazywana jest NDA (non-disclosure agreement),  czasami CDA (confidential disclosure agreement).

Jakbyśmy jej nie nazywali, umowa o zachowaniu poufności chroni informacje poufne przed ujawnieniem albo wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.  Na moim blogu jest dużo materiałów na ten temat, ale są one porozrzucane w różnych artykułach i podcastach. Dlatego postanowiłem wszystko zebrać w jednym miejscu i stworzyć coś w rodzaju kompendium.  

Ten artykuł jest aktualizowany. Jeżeli pojawi się coś istotnego na temat NDA, to wtedy uwzględnię to w tym artykule.

Spis treści artykułu:

 1.  Po co zawierana jest umowa o zachowaniu poufności (NDA)
 2. Co daje umowa o zachowaniu poufności (NDA)
 3. Z kim i w jakich sytuacjach należy zawierać umowę o zachowaniu poufności (NDA)
 4. Jakie informacje chroni umowa o zachowaniu poufności (NDA)
 5. Jak napisać dobrą umowę o zachowaniu poufności (NDA)
 6. Umowa o zachowaniu poufności (NDA) a tajemnica przedsiębiorstwa
 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie umowy o zachowaniu poufności (NDA)
 8. Odpowiedzialność karna za naruszenie umowy o zachowaniu poufności (NDA)
 9. NDA a RODO i umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Artykuł jest dość długi. Jeśli chcesz, zamiast czytać, możesz wysłuchać audycji – podcastu na ten sam temat. Potem możesz uzupełnić wiedzę w artykule. Artykuł nie jest transkrypcją, jednak to ta sama wiedza. Podcastu możesz posłuchać też na komórce w dowolnej aplikacji do podcastów.

W audycji obiecuję plik z listą przykładów tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamiast pliku daję link do listy.

1.   Po co zawierana jest umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Umowę o zachowaniu poufności zawieramy po to, by chronić nasze poufne informacje przed ujawnieniem albo wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione, najczęściej przez konkurentów lub byłych pracowników. Jest podstawowym działaniem prawnym, jakie należy podjąć, by chronić swoje tajemnice.   

Przeczytaj też: Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

2.   Co daje umowa o zachowaniu poufności (NDA)

NDA, jeżeli jest dobrze napisana, w powiązaniu z innymi działaniami, załatwia nam następujące sprawy:

Po pierwsze jest dowodem na to, że przedsiębiorca przejawił wolę zachowania danej informacji jako nierozpoznawalnej, czyli poufnej, dla osób trzecich. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem sądów, jest to warunek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2003 r., IV CKN 211/01, wielokrotnie cytowany w późniejszych wyrokach).

Po drugie jest dowodem na podjęcie prawnych działań w celu zachowania poufności informacji. Zgodnie z definicją tajemnicy przedsiębiorstwa, przedsiębiorca powinien podjąć odpowiednie działania w celu zachowania poufności informacji. Wśród nich są też działania prawne, a najważniejszym z działań prawnych jest właśnie zawarcie umowy o zachowaniu poufności.

Po trzecie NDA ułatwia dochodzenie odszkodowania w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Dodatkowo, jeżeli przewidzimy w niej karę umowną, nie będziemy musieli dokładnie wykazywać wysokości szkody. 

Przeczytaj też: Działania w celu zachowania poufności informacji

Szkolenie tajemnica przedsiębiorstwa

3.   Z kim i w jakich sytuacjach należy zawierać umowę o zachowaniu poufności (NDA)

Umowę o zachowaniu poufności zawiera się w wielu sytuacjach. Zasadniczo, powinno się ją zawierać:

 • z pracownikiem, zleceniobiorcą oraz osobą świadczącą usługi na dowolnej podstawie prawnej, czyli z szeroko rozumianym personelem,
 • z menedżerem, z osobami współpracującymi na zasadzie B2B,
 • z członkami zarządu, członkami Rady Nadzorczej,
 • z podwykonawcami, dostawcami, klientami, 
 • z firmami świadczącymi usługi outsourcingowe, jak IT, księgowość,
 • podczas negocjacji,
 • w celu ochrony pomysłu na biznes, produkt, wynalazek, itp. 
 • z potencjalnym inwestorem, przed przystąpieniem do tzw. due diligence.

4.   Jakie informacje chroni umowa o zachowaniu poufności (NDA)

NDA chronimy informacje własne firmy, czyli najczęściej tajemnicę przedsiębiorstwa, znaną też jako tajemnica handlowa, oraz informacje cudze, które firma otrzymuje od innych osób.

Tajemnica przedsiębiorstwa to informacje poufne, które tworzą naszą przewagę konkurencyjną. Jesteśmy ich „właścicielem”. Najczęściej są to informacje o klientach, dostawcach lub know-how. To tylko przykłady. Więcej o tajemnicy przedsiębiorstwa możesz przeczytać w innych wpisach na moim blogu.

Przeczytaj też: 

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Przykłady tajemnic przedsiębiorstwa

Informacje cudze to takie, które firma musi chronić, ponieważ zostały jej powierzone. Nie jesteśmy ich właścicielem. Musimy je chronić, czy tego chcemy, czy nie. Lubię nazywać je informacjami toksycznymi. Jeżeli miałeś kiedyś do czynienia z danymi osobowymi, to wiesz, o czym mówię.

Z reguły informacje cudze to powierzone nam tajemnice przedsiębiorstwa innych osób oraz informacje, które stanowią tajemnice prawem chronione. Jako przykład podam dane osobowe, informacje niejawne, tajemnicę statystyczną oraz różnego rodzaju tajemnice zawodowe, jak lekarską, bankową, notarialną czy radcowską.

Posłuchaj też podcastu: TP 008. 5 różnic. Dane osobowe a tajemnica przedsiębiorstwa

5.   Jak napisać dobrą umowę o zachowaniu poufności (NDA)

NDA stosuje się w wielu różnych sytuacjach i nie da się napisać jednej umowy o zachowaniu poufności, która jest uniwersalna. Pisząc albo sprawdzając umowę o zachowaniu poufności warto w szczególności: 

 1. Sprecyzować, jakie informacje są poufne
 2. Określić cel, do którego informacje poufne mogą być wykorzystane
 3. Opisać minimalne działania, jakie strony lub strona otrzymująca powinna podjąć w celu zachowania poufności informacji
 4. Wprowadzić karę umowną za naruszenie umowy oraz możliwość dochodzenia odszkodowania ją przewyższającego 
 5. Uregulować czas trwania obowiązku poufności
 6. Wprowadzić zasady postępowania z informacjami poufnymi po zakończeniu współpracy

6.   Umowa o zachowaniu poufności (NDA) a tajemnica przedsiębiorstwa

Umowa o zachowaniu poufności nie jest warunkiem istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa istnieje także wtedy, gdy nie zawarto NDA, pod warunkiem jednak, że spełnione są wszystkie przesłanki do uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją określoną w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Przeczytaj też:  Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

7.   Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie umowy o zachowaniu poufności (NDA)

Odszkodowanie za naruszenie umowy o zachowaniu poufności obejmuje straty oraz utracone korzyści.

Zdarza się, że udowodnienie wysokości szkody jest bardzo trudne. Dlatego właśnie w umowie o zachowaniu poufności z reguły stosuje się kary umowne. Wtedy dochodzenie odszkodowania jest dużo łatwiejsze, wystarczy tylko wykazać fakt naruszenia umowy i zapis o karze umownej za jej naruszenie.

Oczywiście warto pamiętać, jak zwykle przy zastrzeganiu kary umownej, o przewidzeniu możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. To na wypadek, gdyby szkoda była wyższa, niż zastrzeżona kara.

8.   Odpowiedzialność karna za naruszenie umowy o zachowaniu poufności

Przy okazji naruszenia umowy o zachowaniu poufności może okazać się, że sprawca naruszenia może ponosić odpowiedzialność karną.   

Przeczytaj też: Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

9.   NDA a RODO i umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Wymagane przez RODO umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych służą, jak sama nazwa wskazuje, ochronie danych osobowych, a nie ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by jedną umową załatwić zarówno ochronę danych osobowych, jak i ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Trzeba jednak pamiętać, że standardowo stosowane w obrocie umowy o powierzenie danych osobowych dotyczą z reguły wyłącznie danych osobowych.

Posłuchaj też: Dane osobowe a tajemnica przedsiębiorstwa   


Jeśli chcesz mieć umowę o zachowaniu poufności szytą na miarę, skontaktuj się ze mną.

Bądź na bieżąco!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach autora bloga Tajemnica Przedsiębiorstwa. Po zapisie otrzymasz Test, który pozwoli Ci sprawdzić, czy masz wdrożoną tajemnicę przedsiębiorstwa w Twojej firmie.

Wiadomości wysyłam nieczęsto, a Twoje dane będą u mnie bezpieczne. Odwołanie zgody będzie możliwe w każdej chwili. Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

Zapisałeś się, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i potwierdź chęć otrzymywania moich listów.

8 pytań o tajemnicę przedsiębiorstwa w Twojej firmie

Pobierz Test i sprawdź, czy masz w firmie Tajemnicę Przedsiębiorstwa!

Zapisz się i potwierdź zapis.

Będziesz na bieżąco, a Test otrzymasz w pierwszym mailu.

Wiadomości wysyłam nieczęsto, a Twoje dane będą u mnie bezpieczne.

W każdej chwili możesz wypisać się z mojej listy.

Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

 

Super, że chcesz pozostać w kontakcie. Sprawdź swoją skrzynkę e-mai i potwierdź zapis.

Zapisz się na szkolenie!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesłanie na podany adres e-mail informacji o szkoleniu i przekazanie danych organizatorowi szkolenia. 

Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

Zapisałeś się na szkolenie.