LIVE na FB: Pół kawy z tajemnicą przedsiębiorstwa, 1.03.2019 r., g. 9:30. Zapraszam!

LIVE na FB: Pół kawy z tajemnicą przedsiębiorstwa, 1.03.2019 r., g. 9:30. Zapraszam!

  Zapraszam na krótki LIVE – nie dłużej, niż pół kawy. Będzie okazja do rozmowy i zadawania pytań. Porozmawiamy sobie o tym: ☑️ czy standardowa stopka w mailu wystarczy, by chronić swoją tajemnicę przedsiębiorstwa, ☑️ czy warto oznaczać nośniki danych/dokumenty oznaczeniem typu „Poufne/Tajemnica przedsiębiorstwa” ☑️ co się dzieje, jeżeli dokumenty są poufne i nie są oznaczane, jako poufne, ☑️ oraz oczywiście o tym, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa.
Piątek, godzina 9:30. LIVE odbędzie się w grupie Wdrażamy tajemnicę przedsiębiorstwa. https://www.facebook.com/groups/212986696244095/
Blogi prawnicze, które polecam

Blogi prawnicze, które polecam

Możesz o tym nie wiedzieć, ale przy prowadzeniu mojego bloga od lat współpracuję z Rafałem Chmielewskim. Rafał  w ramach firmy web-lex zajmuje się promocją kancelarii za pomocą blogów i sam prowadzi blog Pamiętnik adwokata.

Rafał skupia wokół siebie dużą grupę prawników piszących blogi. Listę blogów, wraz z linkami do ostatnich artykułów, możesz znaleźć na stronie Lexmonitor. Czytając te blogi możesz być na bieżąco. Czasami przecież prawo potrafi się zmienić w ciągu jednej nocy. Albo w kilka dni, jak w przypadku ostatniego nowego dnia wolnego od pracy. Coś o tym wiemy, prawda?

Dzisiaj chciałem wam polecić kilka blogów. To tylko część z tych, które czytam. O innych blogach napiszę przy następnej okazji, ponieważ ten artykuł byłby zbyt długi. Z wieloma prawnikami piszącymi te blogi znam się osobiście i mam przyjemność współpracować. Przynależność do grupy web.lex to nie tylko wparcie rozwoju, ale też przyjemność poznania świetnych prawników.

(więcej…)

Umowa o zakazie konkurencji. Wszystko co chcesz wiedzieć.

Umowa o zakazie konkurencji. Wszystko co chcesz wiedzieć.

Zakaz konkurencji, czyli umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, często nazywany jest umową lojalnościową lub lojalką. Taka umowa jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Najczęściej podpisuje się ją na początku zatrudnienia i wszyscy o niej zapominają. Leży sobie spokojnie w szufladzie przez kilka lat i ponownie pojawia się dopiero po zakończeniu współpracy. Warto więc wiedzieć, co zakaz konkurencji oznacza.

Zakaz konkurencji dla programisty i w branży IT

W tym artykule opisuję zakaz konkurencji z pracownikiem. Jest to tylko jeden z zakazów konkurencji, jaki możesz spotkać. Jeżeli interesują Cię inne zakazy konkurencji, poniżej podaję linki do odpowiednich artykułów na tym blogu.

Więcej: 
Zakaz konkurencji między przedsiębiorcami (B2B)
Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej
Zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej
Zakaz konkurencji członka zarządu

Zakaz konkurencji między wspólnikami spółki jawnej

Zakaz konkurencji dla członka rodziny

Spis treści

 1. Czy umowa lojalnościowa to zakaz konkurencji
 2. Co oznacza zakaz konkurencji, czyli czego były pracownik nie może robić
 3. Czym jest działalność konkurencyjna wobec pracodawcy
 4. Czy pracownikowi należy się odszkodowanie za zakaz konkurencji
 5. Jak długo może trwać zakaz konkurencji
 6. Jaka jest odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji
 7. Czy pracownik ma obowiązek podpisać umowę lojalnościową
 8. Jak podpisać umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 9. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji

1. Czy umowa lojalnościowa to zakaz konkurencji

Umowa lojalnościowa, albo lojalka, to potoczne określenie na umowę o zakazie konkurencji. Nie jest to jednak określenie prawne, lecz obiegowe. Do tego nieco mylące, ponieważ umową lojalnościową w praktyce nazywa się też takie umowy, które nie są zakazem konkurencji, ale mają zachęcić pracownika do kontynuowania zatrudnienia. Przykładem może być umowa o finansowanie szkoleń lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Co do zasady jednak, umowa lojalnościowa to zakaz konkurencji. Jeżeli więc szukasz wiedzy na ten temat, to jest to odpowiednie miejsce.

Potrzebujesz porady prawnej w sprawie zakazu konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

2. Co oznacza zakaz konkurencji, czyli czego były pracownik nie może robić

Zgodnie z kodeksem pracy (art. 1011 § 1 i 1012 § 1 k.p.) pracodawca i pracownik mogą się umówić, że pracownik nie może:

a) prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani

b) świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Zakres zakazu konkurencji powinna określać umowa. Strony mogą się umówić, że będzie on obejmował tylko jedną z tych form, czyli na przykład zakaz świadczenia pracy na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną (konkurenta pracodawcy), ale już nie prowadzenie działalności konkurencyjnej. W praktyce zdarza się to jednak rzadko. Z reguły umowa obejmuje wszystkie dopuszczalne formy zakazu konkurencji, a dodatkowo wylicza przykłady zakazanych aktywności konkurencyjnych, w tym między innymi: zakaz prowadzenia indywidualnej działalności konkurencyjnej, zakaz bycia wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem w konkurencyjnej spółce.

Dla ustalenia, czego byłemu pracownikowi nie wolno robić, w ramach wyżej opisanych form zakazu konkurencji, kluczowe jest zrozumienie pojęcia działalności konkurencyjnej.

Zakazać można tylko działalności konkurencyjnej. W dużym skrócie zakaz konkurencji oznacza, że były pracownik nie może rywalizować z pracodawcą na tym samym rynku o tych samych klientów. Pracodawca nie może więc zakazać tego, czego sam nie robi lub nie planuje. Nie może być psem ogrodnika.

3. Czym jest działalność konkurencyjna wobec pracodawcy

Pojęcie działalności konkurencyjnej ma kluczowe znaczenie dla ustalenia zakresu zakazu konkurencji. To ono decyduje o tym, czy pomiędzy byłym i nowym pracodawcą zachodzi tak zwany stosunek konkurencyjności.

Kodeks pracy nie zawiera definicji działalności konkurencyjnej, dlatego trzeba się tu odwołać do wyroków wydawanych przez sądy w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji.

Przyjmuje się, że działalnością konkurencyjną jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo – z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy. W rezultacie zakazana może być taka działalność, która narusza interes pracodawcy lub mu zagraża.2

Jeżeli nowy pracodawca prowadzi działalność konkurencyjną wobec byłego pracodawcy, oznacza to, że zachodzi między nimi stosunek konkurencyjności i zatrudnienie się u takiego pracodawcy oznaczać będzie naruszenie zakazu konkurencji.

Podsumowując, pracownikowi nie można zakazać całkowicie wykorzystywania jego umiejętności zawodowych, czyli wyuczonego fachu. Pracownik związany zakazem konkurencji nie może świadczyć pracy lub usług tylko na rzecz tych podmiotów, które prowadzą działalność konkurencyjną wobec byłego pracodawcy.

Przykłady:

Przedstawiciel handlowy w firmie sprzedającej oprogramowanie do obsługi gabinetów lekarskich, bez obaw może zatrudnić się w firmie, która sprzedaje oprogramowanie dla biur rachunkowych.

Spawacz w firmie produkującej ogrodzenia może zatrudnić się jako spawacz w firmie produkującej zbiorniki ciśnieniowe, statki, samochody lub cokolwiek innego.

Specjalista do spraw marketingu w firmie budowlanej może zatrudnić się jako specjalista do spraw marketingu w firmie szkoleniowej albo w firmie prowadzącej portal internetowy.

Zauważ, że w tych przykładach nowy i poprzedni pracodawca nie konkurują ze sobą na tym samym rynku o tych samych klientów. Oczywiście nie zawsze to rozróżnienie będzie takie łatwe.

Dlatego należy zadbać o to, by umowa wyraźnie opisywała, co strony rozumieją przez działalność konkurencyjną. Tym bardziej, że prędzej czy później i tak trzeba będzie do tego tematu wrócić.

4. Czy pracownikowi należy się odszkodowanie za zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umową wzajemną. Pracownik zobowiązuje się przez czas określony do powstrzymania od działalności konkurencyjnej, w zamian za co pracodawca zobowiązuje się do wypłacania na rzecz pracownika odszkodowania, zwanego czasem wynagrodzeniem karencyjnym.

Zgodnie z Kodeksem pracy to odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji (art. 1012 § 3 k.p.). Kodeks pracy określa tylko minimalną wysokość odszkodowania karencyjnego. Strony mogą je ustalić na wyższym poziomie.

5. Jak długo może trwać zakaz konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi być zawarta na czas określony (art. 1012 k.p.). Brak terminu obowiązywania umowy lub wskazanie, że zawarta jest na czas nieokreślony, powoduje, że umowa jest nieważna.

Warto przewidzieć taki termin, który wystarczająco zabezpieczy interes pracodawcy, a jednocześnie nie będzie nadmiernie uciążliwy dla pracownika. W praktyce najczęściej spotyka się zakazy konkurencji trwające od kilku miesięcy do 2 lat.

Prawo nie przewiduje maksymalnego okresu zakazu konkurencji, co nie oznacza, że mamy tu całkowitą dowolność. Zbyt długi okres zakazu konkurencji może zostać uznany za sprzeczny z zasadą swobody umów lub zasadami współżycia społecznego, co z kolei może spowodować nieważność całej umowy. Dlatego trzeba uważać, by wpisany do umowy okres nie wykraczał poza racjonalną potrzebę ochrony interesów pracodawcy.

6. Jaka jest odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy podlega zasadom wynikającym z Kodeksu cywilnego. Nie działają zatem ograniczenia odpowiedzialności wynikające z Kodeksu pracy.

W konsekwencji pracodawca może dochodzić odszkodowania obejmującego utracone zyski, a ponadto roszczenie pracodawcy nie jest ograniczone do wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń pracownika.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może przewidywać karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji, a także możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną (art. 483 i następne k.c.).

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że ustalając wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, pracodawca wycenia w istocie wartość zakazu konkurencji.3 Wobec tego, w razie ustalenia w umowie odszkodowania dla obu stron – dla pracownika według zasad określonych w art. 1012 § 3 k.p., dla pracodawcy w postaci kary umownej – wielkości te nie powinny rażąco odbiegać od siebie.

W razie sporu pracownik może żądać obniżenia kary umownej przez sąd, jeśli wykaże że jest ona rażąco wygórowana, czyli, na przykład, rażąco wyższa od należnego mu odszkodowania karencyjnego. Ta reguła doznaje jednak wyjątków i jest wiele wyroków, w których zasądzona kara umowna była wyższa od odszkodowania należnego pracownikowi.

7. Czy pracownik ma obowiązek podpisać umowę o zakazie konkurencji

Pracownik nie musi podpisywać umowy o zakazie konkurencji. Na tym polega swoboda zawierania umów. Jeżeli jednak tego nie zrobi, to musi liczyć się z tym, że pracodawca wypowie mu umowę o pracę. Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy najczęściej będzie uzasadniała wypowiedzenie umowy o pracę.1

Umowa o zakazie konkurencji jest podpisywana w interesie pracodawcy, więc z natury rzeczy nie chroni pracownika. Nie znaczy to jednak, że nie można jej negocjować.

Pole do negocjacji jest niewielkie, ale istotne. Obejmuje w szczególności zakres zakazu konkurencji, odszkodowanie dla pracownika za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej (tzw. odszkodowanie karencyjne), czas trwania zakazu konkurencji oraz karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji.

Warto również zadbać o to, by umowa była zrozumiała i precyzyjna. To akurat leży w interesie obu stron tej umowy.

8. Jak podpisać umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy można ustanowić tylko poprzez zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.

Nie ma innej możliwości, by nałożyć na pracownika zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Co więcej, umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy musi mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Oznacza to, że ustne albo mailowe uzgodnienia nie mają tu żadnego znaczenia i są nieważne. 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest umową odrębną od umowy o pracę. Nie oznacza to, że musi być zawarta w odrębnym dokumencie. W praktyce bardzo często jest zawierana w tym samym dokumencie, co umowa o pracę, i stanowi jeden z jej paragrafów. Z punktu widzenia prawa ten paragraf stanowi właśnie odrębną umowę o zakazie konkurencji (art. 1011 i  1012 Kodeksu pracy). Ma to duże znaczenie, zwłaszcza wtedy, gdy umowę o zakazie konkurencji podpisuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o pracę nie uprawnia bowiem do zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Są to przecież dwie odrębne umowy.

9. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji

Pracodawca może w pewnych sytuacjach wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji albo w inny sposób ją rozwiązać. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie umowy o zakazie konkurencji, skontaktuj się ze mną:

e-mail: [email protected]

Potrzebujesz umowy o zakazie konkurencji?

Zapytaj mnie o telefoniczną konsultację.

+48 604239125 

[email protected]

Robert Solga
radca prawny

Przypisy

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. II PK 165/12
 2. Wyroki Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2012 r., III APa 18/12, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 marca 2015 r., III APa 13/14
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. II PK 165/12

Czego możesz nauczyć się od Tonego Soprano – konflikt interesów i tajemnica zawodowa

Czym jest konflikt interesów radcy prawnego? Odpowiem na przykładzie.

Umów się z wszystkimi najlepszymi prawnikami od rozwodów w mieście

Pamiętasz ten odcinek Rodziny Soprano, w którym Tony chciał kupić dom nad brzegiem oceanu, a Carmella dowiedziała się o jego przyjaciółkach i wyrzuciła go z domu? Myślała o separacji.

Wtedy Tony uzyskał od sprzedawcy domu, prawnika, darmową poradę: umów się z wszystkimi najlepszymi prawnikami od rozwodów w mieście – nie będzie mogła zostać ich klientką. Konflikt interesów.

Tak to właśnie wygląda w świecie prawników. Jeżeli jedna strona sporu skorzystała z porady prawnika w danym temacie, to prawnik nie może w tej sprawie udzielać porady stronie przeciwnej. Konflikt interesów.

Tajemnica zawodowa radcy prawnego

Poza konfliktem interesów radca prawny jest związany tajemnicą zawodową. Oznacza to, że wszystko o czym do mnie piszecie i o czym rozmawiamy, nawet na etapie przed zleceniem sprawy, gdy tylko sprawdzacie, czy zająłbym się sprawą, wszystko, czego się od was dowiem, objęte jest tajemnicą zawodową radcy prawnego – nie mogę nikomu ujawnić tych informacji. Nikomu. Wynika to z Ustawy o radcach prawnych i Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Dla radców prawnych tajemnica zawodowa to świętość. Dlatego między innymi nie opisuję na moim blogu spraw, które prowadzę.

Piszę o tym, bo od czasu do czasu dostaję pytanie, co będzie, jeżeli zwróci się do mnie druga strona, nawet potencjalnego sporu. Nic. Nie będzie mogła zostać moim klientem. Niczego się ode mnie nie dowie.

Zapobieganie potencjalnym konfliktom interesów jest też powodem tego, że nie udzielam porad anonimowo. Muszę wiedzieć, z kim rozmawiam i kto jest stroną przeciwną w tej sprawie. Właśnie po to, by nie rozmawiać jednego dnia z pracownikiem, a drugiego z pracodawcą. Takie są zasady.

Przewodnik po moim blogu

Przewodnik po moim blogu

Jeżeli czytasz mojego bloga dla przyjemności, popijając kawę, a mam nadzieję, że tak właśnie jest, to masz czas, by sobie w nim pogrzebać i znaleźć to, co Cię interesuje.

Czasami jednak trafiasz tu, by poczytać o swoim konkretnym problemie, a wtedy nie masz czasu na szukanie.

Zauważyłem również, że większość osób czyta tylko kilka pierwszych artykułów, a te najlepsze i najbardziej wartościowe artykuły wcale nie są czytane tak często, jak na to zasługują. Tymczasem obecnie na moim blogu jest ponad 100 wpisów, z czego, skromnie mówiąc, świetnych jest co najmniej 99.

Są tu artykuły dla właścicieli firm, pracodawców, pracowników, freelancerów, wspólników, członków zarządu, członków rady nadzorczej, pracowników HR, osób zajmujących się ochroną informacji, a nawet prawników. Na pewno kogoś pominąłem. Praktycznie każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dlatego postanowiłem zrobić ten przewodnik. (więcej…)

E-kurs: Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w biurach rachunkowych

E-kurs: Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w biurach rachunkowych

Kurs Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji w biurze rachunkowymJeśli zaglądałeś kiedykolwiek na stronę o mnie, to wiesz już, że przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji jest moją pasją zawodową. Właśnie dlatego prowadzę tego bloga. Dzielę się wiedzą, pomagam przedsiębiorcom radzić sobie z nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi pracownikami. Pomagam też pracownikom zgodnie z prawem odchodzić z pracy i podejmować nowe zatrudnienie lub rozpocząć biznes.

Interesuję się tą tematyką, ponieważ zawsze poruszają mnie szkody związane z nieuczciwą konkurencją. I to szkody w podwójnym znaczeniu: materialne i emocjonalne. Utrata tajemnicy przedsiębiorstwa położyła już niejedną firmę, a dodatkowo prawie zawsze połączona jest z naruszeniem zaufania, lojalności, często więzi przyjacielskich, a nawet rodzinnych.

Zależy mi, by jak najwięcej przedsiębiorców wiedziało, jak ochronić się przed tymi szkodami. Zdecydowanie wolę zapobiegać, niż później prowadzić ciągnące się sprawy karne i cywilne. Zawsze też podkreślam, że zapobieganie utracie tajemnicy przedsiębiorstwa jest najważniejsze, bo raz utraconej przewagi konkurencyjnej nie da się odzyskać. Żadne odszkodowanie nie wyrówna szkód w pełni i nie przywróci stanu poprzedniego.

Zapobieganie szkodom nie jest trudne, wymaga jednak wiedzy i włożenia pracy we wdrożenie procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w swojej firmie.

Wiem, że mam już stałych Czytelników i bardzo Wam za to dziękuję. Poza olbrzymią satysfakcją, to dla mnie również duże zobowiązanie. Niektórzy z Was w międzyczasie stali się moimi Klientami. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z moich usług, z różnych względów. Brak czasu, odległość, niechęć do wydawania pieniędzy, koszty. Ta pierwsza przyczyna jest chyba jednak najczęstsza – skupiamy się na bieżących problemach, rozwijamy, biegniemy do przodu… Czas na zastanowienie przychodzi często w wolnych chwilach, zaskakująco dużo osób czyta mojego bloga w dni świąteczne, weekendy i w nocy.

Dlatego staram się, by mój blog stanowił dobre źródło informacji. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą, znajdziesz na nim odpowiedź na większość pytań, jakie mogą Ci się pojawić w związku z tajemnicą przedsiębiorstwa i zakazem konkurencji.

Moim podstawowym celem jest, byś mógł samodzielnie, w oparciu o zawartość mojego bloga, wprowadzić w swojej firmie politykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, napisać umowę o zachowaniu poufności, zakazie konkurencji. Wymaga to jednak zapoznania się z blogiem, poszukania odpowiednich artykułów, pasujących do Twojej sytuacji. Poświęcenia czasu.

Rozmyślając nad tym, jak mogę jeszcze pomóc przedsiębiorcom przy ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, doszedłem do myśli o e-kursie. Jest tańszy niż zamówiony u mnie audyt i komplet procedur, dostępny 24/h, bo ja jednak sypiam 🙂 , i bardziej uporządkowany niż blog.

Oczywiście, napisałem ten kurs także dla zarobku. Ale nie był to najważniejszy powód. Wręcz przeciwnie, obawiam się, że trochę strzelam sobie w kolano… Czas pokaże.

Nie zdecydowałem się na ogólny kurs dla wszystkich branż, gdyż byłby zbyt obszerny i nieprzydatny do samodzielnego zastosowania. Byłaby to następna pozycja dla profesjonalistów, a nie dla przedsiębiorców. Nie o to mi chodzi. Zwłaszcza, że dokumenty przygotowane z uwzględnieniem specyfiki branżowej są lepsze.

Pierwsza edycja kursu była sprzedawana przez zaprzyjaźniony portal podatki.biz. Obecnie przygotowuję nową edycję kursu, poprawioną i wzbogaconą o dodatkowe wsparcie. Spodziewam się uruchomić sprzedaż pod koniec lutego. Jeśli interesuje Cię E-kurs pozwalający na samodzielne, skuteczne i sprawne zabezpieczenie biura rachunkowego przed nieuczciwą konkurencją ze strony pracowników, zapisz się na listę oczekujących.

Przygotowałem ten kurs w taki sposób, byś otrzymał niezbędną wiedzę i dokumenty, nauczył się je poprawnie stosować i przekonać do tej idei swój personel. To bardzo ważne, żeby pracownicy zrozumieli, że ochrona firmy leży także w ich interesie.

[FM_form id=”6″]

Jeśli podoba Ci się ten blog i idea tego kursu, proszę puść tę informację dalej. Przydatne przyciski znajdziesz niżej.