Dostęp do informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorstwa. Czyli jak legalnie poznać tajemnice swojego konkurenta.

Dostęp do informacji publicznej a tajemnica przedsiębiorstwa. Czyli jak legalnie poznać tajemnice swojego konkurenta.

Jest taka ustawa o dostępie do informacji publicznej, dzięki której możesz utracić swoją tajemnicę przedsiębiorstwa, albo uzyskać tajemnicę przedsiębiorstwa swojego konkurenta. To kij, który ma dwa końce.

Generalnie z ustawy tej wynika, że podmioty realizujące zadania publiczne (w dużym uproszczeniu – od organów władzy rządowej i samorządowej po spółki, w których organy te mają większość udziałów), są transparentne i muszą udostępniać każdemu, kto o to poprosi, każdą informację o sprawach publicznych. Z drobnymi wyjątkami, o których poniżej.

(więcej…)