Co prawnik wewnętrzny powinien wiedzieć o tajemnicy przedsiębiorstwa. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?

Co prawnik wewnętrzny powinien wiedzieć o tajemnicy przedsiębiorstwa. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?

Czujesz się prawnikiem wewnętrznym, czy in-house lawyerem? Kiedy ja zaczynałem pracę jako prawnik, to in-house lawyerów jeszcze nie było. Byli tylko prawnicy wewnętrzni. A to wcale nie było tak dawno.

In-house lawyer, czyli po ludzku prawnik wewnętrzny, nie ma łatwego życia. Musi znać się na wszystkim i jest na pierwszej linii ognia.

(więcej…)
TP 009. Jak chronić informacje, podstawy. Wywiad z Krzysztofem Ogorzałkiem

TP 009. Jak chronić informacje, podstawy. Wywiad z Krzysztofem Ogorzałkiem

W tym odcinku rozmawiamy o tym, jak chronić informacje. Moim gościem jest Krzysztof Ogorzałek, członek zarządu spółki JMK Computerate Sp. z o.o., która tworzy oprogramowanie do zarządzania firmami i prowadzi szkolenia z zakresu ochrony informacji dla kancelarii prawnych. Opracowane przez JMK Computerate Sp. z o.o. szkolenie posiada patronat Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Rozmawiamy o podstawach ochrony informacji. Mimo że są to podstawy, to warto się z nimi zapoznać. W końcu każdy z nas korzysta, zarówno w pracy jak i prywatnie, z laptopa i smartfonu.

Podjęcie odpowiednich działań w celu zachowania poufności informacji jest ważne nie tylko dlatego, że chcemy, by informacje rzeczywiście były zabezpieczone i nie doszło do ich wycieku. 

Drugi powód, równie ważny, jest taki, że firma tylko wtedy ma tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli podejmie wobec informacji racjonalne, czyli odpowiednie w danych okolicznościach, działania w celu zachowania ich poufności. Jest to prawny warunek istnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. I jest on przez sądy traktowany poważnie. To, czy działania były odpowiednie, ocenia się niestety na etapie sporu. Dlatego lepiej przygotować się przed powstaniem sporu. 

W tym odcinku usłyszysz o tym: 

  • jak utworzyć hasło,
  • co to jest menedżer haseł i dlaczego warto z niego korzystać,
  • co wybrać, serwer prywatny w biurze, czy chmurę,
  • jak chronić informacje w miejscach publicznych.

Strony internetowe firmy mojego gościa: JMK Computerate Sp. z o.o.  i Mecenas.iT

Podaję również linki do programów, o których rozmawialiśmy w tej audycji. Zanim zaczniesz z nich korzystać sprawdź, czy są odpowiednie dla Twojej firmy.

Managery haseł:

https://play.google.com/store/apps/details?id=keepass2android.keepass2android&hl=pl

https://1password.com/

https://www.lastpass.com/

Szyfrowanie danych:

https://www.dobreprogramy.pl/TrueCrypt,Program,Windows,12856.html

Artykuły na moim blogu, w których opisuję, jak chronić informacje: 

 

Gdzie możesz posłuchać o tym, jak chronić informacje: 

Checklista – czy firma posiada tajemnicę przedsiębiorstwa?

Checklista – czy firma posiada tajemnicę przedsiębiorstwa?

Przygotowałem checklistę, która ułatwi Wam sprawdzenie, czy firma posiada tajemnicę przedsiębiorstwa. Krótki test.

Dlaczego warto to sprawdzić? Ponieważ na istnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nie wystawia się żadnych urzędowych certyfikatów.

W przeciwieństwie do patentu, znaku towarowego czy wzoru przemysłowego, za każdym razem, gdy ktoś uważa, że przysługuje mu tajemnica przedsiębiorstwa, musi to udowodnić przed sądem albo innym organem. Dopiero pod koniec postępowania dowiaduje się, czy ma tajemnicę przedsiębiorstwa, czy też jej nie ma.

Zależy to oczywiście od tego, czy w odniesieniu do konkretnej informacji zostały spełnione wszystkie trzy ustawowe przesłanki, niezbędne do powstania tajemnicy przedsiębiorstwa. Sąd zatem bada, czy informacja:

  1. jest poufna,
  2. ma wartość gospodarczą oraz
  3. przedsiębiorca przedsięwziął wobec tej informacji racjonalne działania w celu zachowania jej poufności.

Pełną definicję tajemnicy przedsiębiorstwa znajdziesz w artykule Tajemnica przedsiębiorstwa.

Wszystkie trzy przesłanki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że brak chociaż jednej z nich powoduje, że firma nie ma tajemnicy przedsiębiorstwa. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, która zresztą występuje najczęściej sprawach sądowych, że firma ma informację poufne, która ma wartość gospodarczą, ale nie spełniła ostatniej przesłanki, czyli nie podjęła racjonalnych działań w celu zachowania jej poufności.

Zapraszam do pobrania testu. Odpowiedź na zadane w nim pytania pozwoli zrozumieć, gdzie jesteście, jeżeli chodzi o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

TP 008. 5 różnic. Dane osobowe a tajemnica przedsiębiorstwa

TP 008. 5 różnic. Dane osobowe a tajemnica przedsiębiorstwa

Dane osobowe często są utożsamiane z tajemnicą przedsiębiorstwa. W każdym razie niektórzy sądzą, że jeżeli mają wdrożone w firmie zasady ochrony danych osobowych, to mają również zabezpieczone informacje o klientach, dostawcach, pracownikach, a także know-how. Czy to jest prawda? Zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym wyjaśniam, czym różnią się dane osobowe od tajemnicy przedsiębiorstwa.

(więcej…)

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa z reguły jest zaskoczeniem dla byłego pracownika lub jego nowego pracodawcy. Zwłaszcza, że prawo karne daje pokrzywdzonym przedsiębiorcom duże możliwości. I nie chodzi mi bynajmniej o uprzykrzenie życia byłemu pracownikowi lub konkurentowi. Mam na myśli praktyczne możliwości.

Przeczytaj też: Armagedon, czyli co zrobić po odejściu pracownika. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Wyrok karny skazujący, poza karą, może zawierać obowiązek naprawienia szkody lub obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego przedsiębiorcy. A to już boli. I daje pokrzywdzonemu przedsiębiorcy konkretne korzyści.

Jeżeli skazany był osobą działającą w imieniu spółki, wówczas możliwe jest ukaranie tej spółki. Pozwala na to ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Ale po kolei. (więcej…)