Jest taka scena w filmie Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej Arki. Na Harrisona Forda wyskakuje facet z maczetą i pięknie wywija nią ósemki w powietrzu. Jak Wołodyjowski. Pewnie uczył się tego latami. Harrison wyciąga rewolwer i załatwia sprawę. Tak było w pierwszej części. Wszyscy wiedzą, jak było w drugiej …

Tak samo jest z karą umowną. Bez żadnej finezji, po prostu odstrzeliwujesz gościa z maczetą.

I tu właśnie pojawia się największa różnica pomiędzy zakazem konkurencji w czasie trwania umowy o pracę i zakazem konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę.

Kara umowna jest zryczałtowanym odszkodowaniem, oderwanym od faktu poniesienia szkody i jej wysokości, należnym wierzycielowi za sam fakt naruszenia zobowiązania niepieniężnego, co do którego była zastrzeżona (art. 484 k.c.).

Jest doskonałym narzędziem do ułatwiania sobie życia. Nie musisz wykazywać faktu poniesienia szkody, jej wysokości, ani związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem zakazu konkurencji, a szkodą poniesioną przez pracodawcę.

Wystarczy, że wykażesz sam fakt naruszenia zakazu konkurencji. Żadnych skomplikowanych dowodów, faktur, biegłych sądowych itp.

Jednym słowem – „full wypas”.

Tylko czy to działa w umowie o zakazie konkurencji?

Mamy dwie umowy o zakazie konkurencji – w czasie trwania umowy o pracę i po jej rozwiązaniu. Są to dwie odrębne umowy, mimo że czasami zawarte w tym samym dokumencie.

Pierwsza z nich uznawana jest za umowę z zakresu prawa pracy, a druga za umowę z pogranicza prawa pracy i prawa cywilnego.

W nauce prawa i w orzecznictwie przyjmuje się, że stosowanie kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych jest sprzeczne z zasadami kodeksu pracy, w tym w szczególności z przepisem art. 115 k.p., który mówi o tym, że pracownik odpowiada za stratę, a nie utracone zyski, i przepisem art. 122 k.p., który mówi o możliwości miarkowania odpowiedzialności pracownika.

W czasie trwania umowy o pracę

Z uwagi na to, że odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania umowy o pracę podlega zasadom Kodeksu pracy, stosowanie kary umownej za naruszenie takiego zakazu uznaje się za niedopuszczalne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r., I PKN 549/01).

Mimo to pracodawcy często zastrzegają karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania umowy o pracę. Zapis taki jest nieważny.

Po rozwiązaniu umowy o pracę

Nie ma natomiast przeszkód, by stosować karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Sąd Najwyższy wielokrotnie potwierdzał możliwość stosowania kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Jedynym ograniczeniem jest tu wysokość kary umownej, która powinna być odpowiednia do wysokości potencjalnej szkody oraz odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.

Jestem ciekaw Twojego zdania na ten temat.

[FM_form id=”4″]

Bądź na bieżąco!

Zapisując się, wyrażasz zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach autora bloga Tajemnica Przedsiębiorstwa.

Wiadomości wysyłam nieczęsto, a Twoje dane będą u mnie bezpieczne. Odwołanie zgody będzie możliwe w każdej chwili. Informacje o tym, jak przetwarzam dane osobowe możesz znaleźć w polityce prywatności.

Zapisałeś się, sprawdź swoją skrzynkę e-mail i potwierdź chęć otrzymywania moich listów.

Podobał Ci się ten artykuł? Zapisz się, będziesz na bieżąco.

Zapisując się, wyrażasz zgodę na wysyłanie na podany adres email informacji o nowościach na blogu i o mojej ofercie.

Super, że chcesz pozostać w kontakcie. Sprawdź swoją skrzynkę e-mai i potwierdź zapis.