Informacje nieujawnione do wiadomości publicznej

Robert Solga

radca prawny

Warunkiem uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest jej poufność.

Przesłanka poufności jest zgodnie z art. 11 ust 4 UZNK spełniona, jeżeli informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej. Oznacza to, że informacje należące do domeny publicznej, powszechnie znane, nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.

W tym aspekcie ukazuje się pewien brak spójności pomiędzy polską definicją tajemnicy przedsiębiorstwa, a definicją zawartą w Porozumieniu TRIPS. Zgodnie z art. 39 TRIPS informacja będzie uznana za ogólnie dostępną nie tylko wówczas, gdy należy ona do domeny publicznej (jest ujawniona do wiadomości publicznej), ale także wtedy, gdy jest ona dostępna dla profesjonalistów, a zatem osób, które „normalnie zajmują się tym rodzajem informacji”.

Ta niedoskonałość polskiej definicji prawa tajemnicy przedsiębiorstwa została dostrzeżona i usunięta przez orzecznictwo Sądu Najwyższego w drodze wykładni prawa. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, nie ulega wątpliwości, że zakresem tajemnicy nie mogą być objęte informacje powszechnie znane lub takie, o których treści każdy nimi zainteresowany może się legalnie dowiedzieć (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., I CKN 1159/00).

Dalej, zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym już w innym wyroku, informacja nieujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) może dowiedzieć się o niej drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny każdy fachowiec poznać może, jaką metodę produkcji zastosowano (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00).

O innych warunkach uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa przeczytasz tutaj.

Potrzebujesz pomocy?

Napisz do mnie albo zadzwoń!

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Podoba Ci się artykuł?

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest

  Leave a Comment

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróc do sklepu
   Scroll to Top